top of page

ARBEIDSERFARING

HKKR AS

2002-

Kr.sand / Oslo

Eier /daglig leder

 • Strategiprosesser

 • Management for hire

 • Endringsprosesser

 • Omorganisering

 • Lederutvikling

 • Kulturutvikling

 • Prosjektledelse

 • Teamutvikling

 • Rekruttering

 • Styreledelse

 • Fusjoner / oppkjøp / salg

ajourit as

2001-2002

Oslo / København / Malmø

Konserndirektør

 • Fusjon Telenor Kompetanse og Merkantildata Kunnskap

 • Ca. 200 ansatte i Norge, ca 50 i Danmark og ca. 10 i Sverige

 • Nyetablering av all struktur og kultur

 • Fusjoner og oppkjøp (3 stk)

 • Ca. 400 ansatte etter oppkjøp

 • Nedbemanning og restrukturering

Telenor Kompetanse

1999-2000

Oslo

Direktør

 • Egen resultatenhet, eget styre, ca. 100 ansatte fordelt 14 steder i Norge

 • Prosjektleder for ”Nytt eierskap” Telenor Kompetanse og Telia Kompetens (250 ansatte)

 • Gjennomførte salgsprosesser og fusjoneringer

Agderforskning

1990-1999

Kristiansand / Grimstad

Administrerende Direktør

 • Egen stiftelse med profesjonelt styre

 • Fra ca. 15 til 50 årsverk i perioden

 • Nedbemanning, restrukturering

 • Vekst, nasjonal posisjonering

 • Prosjektledelse

 • Teamutvikling

 • Rekruttering

 • Styreledelse

 • Fusjoner / oppkjøp / salg

Asplan

1988-1990

Kristiansand / Oslo

Konsulent

 • Konsulentbistand

 • Utredninger

 • Rådgivning

 • Sørlandet og nasjonalt

Agderforskning

1986-1988

Kristiansand 

Forsker

 • Anvendt forskning

 • Utredning

 • Rådgivning

 • Grundermiljø

 • Lønnsomhetsvurderinger

 • Konsekvensanalyser

STATOIL

1985-1986

Stavanger 

Konsulent

 • Bedriftsøkonomiske lønnsomhetsanalyser

 • Samfunnsøkonomiske lønnsomhetsanalyser

 • Konsekvensanalyser

 • Nytte- / Kostnadsvurderinger

bottom of page