top of page

Forelesningseksempler

HANDELSHØYSKOLEN BI

 • Ledelse i teori og praksis

 • Ledelse av menneskelige ressurser

 • HRM

 • Økonomi og virksomhetsstyring

 • Personalledelse

 • Ledelse i aksjon

 • Kommunikasjon for ledere og organisasjoner

 • Internasjonal politisk økonomi

 • Strategisk ledelse

 • Mikroøkonomi

 • Anvendt mikroøkonomi

 • Makroøkonomi

 • Virksomhetsstyring

 • Offentlig økonomi

 • IT-ledelse

 • Prosjektledelse

UNIVERSITETET I AGDER

 • Økonomisk styring i offentlig sektor

 • Beslutningsanalyse

 • Ledelse og økonomi i offentlig sektor

 • Økonomistyring i barnehager

 • Økonomistyring i skolen

 • Økonomiststyring i offentlig sektor

 • Organisasjon og ledelse

 • Miljø og ressursøkonomi

 • Offentlig budsjettering

 • Næringsøkonomi

 • Makroøkonomi

 • Mikroøkonomi

 • Velferdsøkonomi           

 • Internasjonal Økonomi

FOLKEUNIVERSITETET

 • Bedriftsøkonomi

 • Personalledelse

 • Organisasjonsutvikling

 • Prosjektledelse

 • Personaladministrasjon

 • Kompetanseutviklin

 • Økonomistyring offentlig sektor

 • Samfunnsøkonomi

 • Organisasjon og ledelse

 • Metodelære

bottom of page