top of page

KORT CV

Faglighet /arbeidsområder

Ledelse, strategi, endringsarbeid, prosjektledelse, virksomhetsøkonomi, omstrukturering, kommunikasjon, motivasjon, organisasjonskultur, økonomistyring, innovasjon, organisasjonsutvikling, salg/kjøp/fusjoner samt styrearbeid.

Arbeidserfaring faste stillinger

2002-

2001-2002 1999-2000 1990-1999 1988-1990 1986-1988 1985-1986

Konsulentfirmaet HKKR as ajourit as

Telenor Kompetanse Agderforskning

Asplan as

Agderforskning

Statoil

Oslo / Kristiansand Oslo / København

Oslo
Kr.sand
Kr.sand /Oslo

Kr.sand

Stavanger

Eier / Daglig leder Konserndirektør Administrerende direktør Administrerende direktør Konsulent

Forsker

Konsulent

Arbeidserfaring forelesninger/kursansvarlig

1999-

1986-

1995- 2013

Handelshøyskolen BI Universitetet i Agder Folkeuniversitetet

Kr.sand/Stv/Oslo Kr.sand/Grimstad/Oslo Sørlandet

Foreleser

Foreleser

Foreleser

Utdannelse

1997

1986

1980-1985 1977-1980

Handelshøyskolen BI

Agder distriktshøyskole Universitetet i Oslo

Mandal Gymnas

Strategisk ledelse

Diverse bedriftsøkonomi

Cand. Oecon, spesialisering i internasjonal økonomi Samfunnslinjen

Aktive styreverv

2019-

2019-

2019-

2019-

2018-

2018-

2018-

2016-

2014-

2014-

2014-

2012-

2008-

2008-

Next Level Design

PDS Mecan as
PDS Eiendom as

PDS Consult as
PDS Arkitekt as
PDS 3D Norway as

Aquafarm Equipment as ViaPartner as

Sørmegleren
PDS Protek as
PDS as
Brabo Sør as
Sørlandet Boligbyggelag SBBL Utvikling as

Oslo

Haugesund Haugesund Haugesund

Haugesund Stavanger

Førde

Kr.sand

Kr.sand Stavanger Haugesund Haugesund Kr.sand

Kr.sand

Kr.sand

Styreleder

Styreleder  

Styreleder 

Styreleder

Styreleder 

Styreleder  

Styremed.  

Styreleder  

Styremed. 

Styreleder  

Styreleder  

Styreleder  

Styreleder 

Styreleder

bottom of page