top of page

OM HELLAND

Omfattende praktisk erfaring og kompetanse:

  • som selvstendig konsulent gjennom mange år

  • som toppleder fra store og små organisasjoner

  • som styreleder for store og små virksomheter

  • som foreleser innen ledelse, endringsledelse, HRM, strategi, økonomi, prosjektledelse, styreledelse mm

  • som foredragsholder, seminarleder og kursholder

  • som eier av egne selskaper

HKKR as skal bidra til måloppnåelse hos virksomheter i privat og offentlig sektor.

HKKR as tilbyr kursing, konsulenttjenester og rådgivning.

HKKR as har spesialkompetanse innen ledelse og ledelsesutvikling, strategiarbeid, organisasjonsutvikling og endringsprosesser.

HKKR as engasjeres som konsulent, rådgiver, fagansvarlig, styreleder og som innleid leder for bestemt periode.

Robert 04.06.18.jpg

HELLAND-OLSEN

Helland-Olsen er utdannet cand. oecon / samfunnsøkonom fra UiO. Han har i over 30 år arbeidet med ledelse, organisasjonsutvikling, endringsprosjekter og strategi. Dette både i privat, offentlig og frivillig sektor.

 

Helland-Olsen har omfattende erfaring som toppleder både i større og mindre organisasjoner, lang erfaring som styreleder i ulike organisasjoner, samt omfattende erfaring som konsulent. 

 

Helland-Olsen har også vært foreleser i over 30 år i fag innen økonomi, ledelse, endringsledelse, virksomhetsstyring, prosjektledelse, strategi, HRM, personalledelse  samt kommunikasjon, de siste årene ved Handelshøyskolen BI og UiA. Han har mottatt flere priser som ”årets foreleser”. I tillegg har Helland-Olsen vært foredragsholder i hele Norge over mange år innen ovennevnte fagområder.

 

Som konsulent over mange år har Helland-Olsen arbeidet med prosjekt-  og prosessledelse innen endringsledelse, lederutvikling, kompetanseutvikling, strategi og strategiprosesser, motivasjonsprosesser,  utvikling av organisasjonskultur, omstrukturering, innovasjon, organisasjonsutvikling, virksomhetsøkonomi, økonomistyring, salg/kjøp av virksomheter samt fusjoner.

 

bottom of page