top of page

MANAGMENT FOR HIRE

HKKR AS

HKKR as tilbyr "management for hire" med tilpasset varighet og omfang. Fokus kan da være ledelse, organisasjonsutvikling, endringsarbeid, strategiprosesser, økonomi- og virksomhetsstyring, teamutvikling, lederutvikling, arbeidsmiljø, organisasjonskultur , styrearbeid, fusjoner/salg/oppkjøp mm. 

Ta kontakt for referanser, forespørsel og/eller uforpliktende tilbud:

Under er noen eksempler på gjennomførte oppdrag.

 

Se også CV for lederererfaring: 

 

Robert 04.06.18.jpg

Gjennomførte oppdrag

  • SKAP Kreative Folkehøyskole

  • SR-Bank Stiftelsen Næringsutvikling Sørlandet

  • Sørlandets Kunnskapspark 

  • FOKUS

  • Senter for opplevelsesindustri

  • Senter for Balansert målstyring    

  • Storbyprosjekt kulturinkubator    

Arbeidende styreleder        Prosjekttimer            2017-2018

Daglig ledelse                     Prosjekttimer.           2007-2013

 

Daglig ledelse                     Prosjekttimer            2009-2010

 

Arbeidende styreleder        20%                          1995-1998

 

Prosjektleder                        

 

Prosjektleder

 

Prosjektleder                      

bottom of page