top of page

KONSULENTBISTAND

HKKR AS

HKKR as tilbyr konsulentbistand med tilpasset varighet og omfang innen ledelse, organisasjonsutvikling, endringsarbeid, strategiprosesser, økonomi- og virksomhetsstyring, teamutvikling, lederutvikling, arbeidsmiljø, organisasjonskultur , styrearbeid, fusjoner/salg/oppkjøp mm. 

Ta kontakt for referanser, forespørsel og/eller uforpliktende tilbud:

Under er noen eksempler på gjennomførte oppdrag. 

 

Robert 04.06.18.jpg

KOnsulent-/ rådgivningseksempler

 • Forretningsmodell Sørmegleren as

 • Strategiprosess ViaPartner as

 • Fusjonsprosess Østre Agder Sparebank

 • Strategiprosess Sørlandet Travpark as

 • Strategiplan PDS Protek as

 • Klyngeutredning, VAFK og AAFK

 • Rekruttering daglig leder, Avfall Sør

 • Organisasjonsutvikling SKAP Folkehøyskole

 • Mål og resultatvurderinger, Husbanken

 • Organisasjonsutvikling , Avfall Sør as

 • Etablere nytt selskap, Flere oppdragsgivere

 • Mentor for leder, Industriselskap

 • Salg av aksjer, Fire1 as

 • Emisjon / finansiering, PDS Protek as

 • Strategiprosess, Avfall Sør as

 • Strategiprosess, Varodd as

 • Strategiprosess, Sparebanken Sør

 • Omorganisering IKT, Vegårshei kommune

 • Strategiprosess, Sørlandet Boligbyggelag

 • Strategiprosess, Sørmegleren as

 • Lederkartlegging, Post og teletilsynet

 • Mentor for grunder, Innovasjon Norge

 • Strategiprosess, Lindesnesreg. næringshage

 • Lederkartlegging, Buskerud energi

 • Følgeevaluering, Husbanken Sør

 • Lederutvikling og strategi, NOV

 • Kultur og strategi, Miljøfyrtårn

 • Ledergruppeutvikling, Arendal videg. skole

 • Strategiprosess, Plussmegleren as

 • Strategiprosess , Gjerstad Sparebank

 • Strategiprosess, Iris

 • Kulturutvikling, Gjerstad Sparebank

 • Forsight, Mandal kommune

 • Rekruttering Rådmann, Vegårshei kommune

 • Omorganisering, Vegårshei kommune

 • Strategiprosess, Hunsfoss fabrikker

 • Strategiprosess, Teknova

 • Utredning, Kvinesdal Sparebank

 • Kulturutvikling, IFE Bulk Handling

 • Strategiprosess, Innoventus

 • Prosjektbistand, Sandefjord kommune

bottom of page