top of page

KURS

HKKR AS

HKKR as tilbyr kurs, seminarer og lederutviklingssamlinger med tilpasset varighet og omfang innen ledelse, organisasjonsutvikling, endringsarbeid, strategiprosesser, økonomi- og virksomhetsstyring, teamutvikling, lederutvikling, arbeidsmiljø, organisasjonskultur , styrearbeid, fusjoner/salg/oppkjøp mm. 

Ta kontakt for referanser, forespørsel og/eller uforpliktende tilbud:

Under er noen eksempler på gjennomførte kursoppdrag. 

Se også foirelesninserfaringer:

 

Robert 04.06.18.jpg

KURSeksempler

Flekkefjord kommune                                                   Lederutvikling med vekt på strategi og økonomi    

                                                                                     5 hele dager med ca. 55 ledere

Kvinesdal kommune                                                    Lederutvikling med vekt på strategi og økonomi  

                                                                                     5 hele dager med ca. 45 ledere

Nordan as                                                                    Lederutviklingsprogram for teamledere 

                                                                                     25 deltakere, 4 samlinger teori, 4 samlinger trening

Vegårshei kommune                                                    Lederutvikling, ledertrening, ledergruppeutvikling                                      

                                                                                    25 hele dager med ledergruppen ovner flere år

Post- og teletilsynet                                                      Prosjektledelse - utvikling av kompetanse 

                                                                                     30 medarbeidere, 5 dagssamlinger med fokus på prosjektledelse

Risa as                                                                         Topplederutvikling         

                                                                                     12 utvalgte ledere, 12 samlingsdager fordelt på 6 samlinger

Audnedal Lindesnes og Hægebostad kommune        Lederutvikling

                                                                                     12 hele dager med ca 65 deltakere fra de deltakende kommuner

Kristiansand kommune                                                Lederutvikling med vekt på ny rolle som enhetsleder

                                                                                     Til sammen over 60 ledere, 10 samlingsdager

Umoe Mandal as                                                          Lederutviklingsprogram for teamledere 

                                                                                     2 gjennomføringer med 25 deltakere i hver, 4 samlinger

Rogaland Politidistrikt                                                  Lederutviklingsprogram; "Ny i ledelse"                                                                                                                                               2 gjennomføringer med 25 deltakere i hver, 6 samlingsdager 

Mandal kommune                                                         Lederutvikling med vekt på BMS

                                                                                     12 hele dager med utvidet ledergruppe

bottom of page